1977 yılında kurulan Türkiye’ nin en faal model uçak kulübüne hoş geldiniz.

Yönetim Kurulumuz


NURİYE ERGENEKON
BAŞKAN
Faal Modelci
SEMRA SÖNMEZ
BAŞKAN YARDIMCISI
Rehber Öğretmen

GÜLAY ALBAYRAK
MUHASİP ÜYE
Faal Modelci
HURİYE PAZARÇEVİREN
GENEL SEKRETER
Faal Modelci

BURCU ERGENEKON
BASIN SÖZCÜSÜ
Faal Modelci

2017 Yılı Faaliyet Takvimimiz


14-15 EKİM imac Türkiye Şamp. İstanbul
12 KASIM FF Salon ATATÜRK KUPASI İstanbul
10 ARALIK Salon F3P Yarışması İstanbul

Son Güncelleme : 01.03.2009

1. Genel kurallar

1.1 Radyo Kontrollü Bir Planörün Tanımı

Tahrik mekanizması bulunmayan ve aerodinamik güçlerin sabit duran yüzeyler (dönen veya sallanan tip yüzeyler olmayan) üzerine etkisi ile irtifa alan model uçaktır. Modeller, pilot tarafından, radyo kontrol cihazı kullanmak suretiyle yerden kontrol edilmelidir. Herhangi bir geometri veya alan değişikliği uzaktan radyo kumandası ile yapılmalıdır.

1.2. Kompozit malzemeden imal edilmiş ticari modellere izin verilmez. Yarışmacı kompozit malzemeyle yaptığı kendi modelini yarışmada kullanabilir. Ticari olarak satılan karbon boru veya olta kamışı boom olarak kullanılabilir. (Ticari olan karbon ve olta kamışı yekpare gövde olarak kullanılamaz.)

1.3. Radyo Kontrollü Planörlerin Karakteristikleri

1.3.a. Ortak Karakteristikler

1.3.a.i. Modelin kanat açıklığı (izdüşümü) 2 metredir. Kanat açıklığında alt sınır yoktur.

1.3.a.ii. Kontrol yüzeyleri; yükseliş ve dönüş olmak üzere iki eksenle sınırlıdır. Buna bağlı olarak R/K cihazının ancak 2 kanalı kullanılabilir. Bu iki kanal model üzerindeki izin verilen 2 servoya kumanda eder. Modelci modelinde bu iki servoyu istediği gibi kullanabilir. (Spoiler olarak kullanmak kaydıyla 3. kanal kullanılabilir.) Modelci modelinde bu iki servoyu istediği gibi kullanabilir (diğer servolar spoiler için kullanılabilir.)

1.3.a.iii. Modelin gövdesi, kanadı ve arka kanadı olmalıdır

1.3.a.iv. Gövde burnunun minimum çapı 7,5 mm.

1.3.b. Radyo, 10 kHz aralıkta, diğer teçhizatla birlikte aynı anda çalışabilmelidir. Eğer radyo bu koşulu sağlamazsa, çalışma bant genişliği (max. 50 kHz) yarışmacı tarafından belirlenecektir .

1.3.c. Modelden pilota bilgi ileten herhangi bir cihaz yasaktır

1.3.d. Yarışmacı, yarışmada istediği kadar model kullanabilir. Model sayısında sınırlama yoktur.

1.3.e. Peş peşe rauntlar arasında, başlama sırasının rast gele olması bakımından her yarışmacı asgari 10kHz mesafeyle, yarışmada kullanabileceği iki farklı frekansı müracaatta bildirmelidir.

1.3.e.i. Bir raunt başlamadan önce yarışmacıya çağrı yapılması ve ilgili pilota (veya takım menajerine) bilgi verilmesi şartıyla, yarışma esnasında yarışmacıya bu frekanslardan herhangi birini kullanması için çağrıda bulunabilir.

1.3.e.ii.izin verilen frekanslar

35 Mhz A + B bandı,

40 Mhz

2,4 Ghz

72 Mhz ( Oluşacak riskler yarışmacıya

aittir )

1.3.f. Tüm balanslar (denge ağırlıkları) dahili olarak taşınmalı ve gövde içinde emniyetle bağlanmalıdır.

1.4. Yarışmacılar ve Yardımcılar

1.4.a. Yarışmacı (pilot) radyo ekipmanını kendisi kullanır.

1.4.b. Yarışma günündeki koşullara göre; takım menajeri dahil her yarışmacı için maksimum 3 (üç) yardımcıya izin verilir.

2. Uçuş Alanı Tanımı

2.1. Yarışma, meyil ve yamaç uçuşunun gerçekleşmesini mümkün olduğu kadar azaltacak oldukça düz araziye sahip bir yerde yapılmalıdır.

2.2. Uçuş alanında, birbirinden en az 10 m. uzakta iniş noktası olacaktır. İniş noktaları yan rüzgara göre düzenlenecek ve gruptaki her yarışmacı için bir iniş noktası olacaktır. Çıkış hattı olarak bilinen bir hat, iniş noktalarına paralel olacak ve rüzgara karşı 16 m. mesafede çizilecektir, bu hat sonsuz uzunlukta varsayılacaktır.

2.3. İniş dairelerinin merkezleri ve çıkış hattı daima işaretlenmelidir. Yarışma Yöneticisinin kararına göre, dairelerin daire çevresini belirten işaretler konulmayabilir ve bunların yerine mesafeleri dairelerin merkezinden itibaren kontrol etmek için bant (şerit) gibi. Diğer ölçme araçları kullanılabilir.

3. Yarışma Uçuşları Tanımı

3.1. Yarışmalar en az üç (3) raunt üzeriden yapılır. Yarışma Yöneticisi tarafından raunt sayısı arttırılabilir.

3.2. Yarışmacılara, her resmi uçuşta sınırsız teşebbüs izni verilecektir.

3.3. Katapultun çekişi esnasında modelin, yarışmacının veya yardımcının ellerinden ayrıldığı bir uçuş resmi teşebbüs sayılır.

3.4. Bir raundun resmi uçuşu, çalışma süresi esnasında yapılan son uçuştur.

3.5. Yarışma yöneticisi uygun gördüğü taktirde rüzgar eğer 2metre yükseklikte; 9m/sn ile esiyorsa yarışma durdurabilir ( ara verebilir ).

4. Tekrar Uçuş Tanımı

4.1. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, 30 sn içerisinde hakeme bildirmesi, hakemin doğrulaması ve başhakeminde kabul etmesi halinde yarışmacıya tamamlanmamış bir grupta yeni bir uçuş hakkı verilir. Yeni bir uçuş hakkı verilebilmesi için resmi uçuş süresinden  (6dk)  daha az bir zaman kalması ve yarışmacının hakemden tekrar uçuş hakkı istemesi şarttır.

4.1.a. Yarışmacının uçuş halindeki modeli uçuş halindeki diğer bir modelle veya fırlatılmakta olan bir modelle çarpışırsa,

4.2.b. Uçuş süre hakemi tarafından kayıt altına alınmamışsa,

4.3.c. Yarışmacının kontrolü dışında ortaya çıkan beklenmedik bir olay sonucu; yarışmacının uçuşunun engellenmesi veya durması halinde,

4.4.d. Tekrar uçuşu için yeni bir grup oluşturup uçulacaksa (Grup en az 4 kişiden oluşur.); yeni uçuş hakkı verilen yarışmacının (yada yarışmacıların)   puanı, bu raunddan alacağı puandır. Bu tekrar uçuşuna Yarışma Yöneticisi tarafından ilave edilen yarışmacıların puanı ise iki uçuş içerisindeki en iyi olanıdır.

4.2. 9 dakikalık çalışma süresinin son 6 dakikasında misinaların çapraz olması nedeniyle çıkış yapılamıyor ise tekrar çıkış teşebbüsleri yapılmamak kaydı ile  tekrar uçuş hakkı istenebilir. Bu süreden önce olmuş ise bu hak verilmez.

5. Uçuşun İptali ve/veya Diskalifiye

5.1. Kuralların bilerek veya kasten ihlal edilmesi halinde Yarışma Yöneticisi kararıyla yarışmacı diskalifiye edilir.

5.2. Modelin herhangi bir parçası fırlatma esnasında veya uçuş esnasında koparsa yapılmakta olan uçuş iptal edilir.

5.3. İniş esnasında (yani model yerle temas halindeyken) modelin herhangi bir parçasının kopması nazari dikkate alınmaz.

5.4. Eğer model yarışmacıdan başka bir kişi tarafından kullanılırsa uçuş iptal edilir ve sıfır puan olarak kaydedilir.

5.5. İniş esnasında, model yarışmacı için tayin edilmiş ve önceden bildirilmiş uçuş sahası sınırları içerisinde durmazsa uçuş iptal edilir ve sıfır puan olarak kaydedilir.

5.6. İniş esnasında, model yarışmacı, yarışmacı yardımcıları veya hakeme çarpması durumunda iniş puanı verilmez.

5.7. İzleyicilerin, yarışma görevlilerinin ve yarışmacıların güvenliği her şeyden önemlidir. Sportmenliğe yakışmayan davranışlar, yarışma yöneticisinin yarışma öncesinde belirttiği yasak bölümlerin üzerinde 3 metreden alçakta yapılan tehlikeli uçuşlara yarışmacınıntoplam puanından 100 ceza puanı düşülür.

5.8. Yarışmacı uçuşunu sonlandırdıktan sonra katapultunu katapult takma çubuğuna takmamışsa 30 puan ile cezalandırılır. Bu ceza puanı 2 kere verilebilir. Üçüncü kez yapılırsa yarışmacı diskalifiye edilir. Bu cezalar yarışmacının toplam puanından düşülür.

.

6. Yarışma Organizasyonu ve Uçuş Tanımı

6.1. Rauntlar ve Gruplar

6.1.a. Tasnif edici rauntlar için uçuş sırası, aynı anda mümkün olduğu kadar çok sayıda uçuş yapılmasına imkan verecek şekilde kullanılan radyo frekanslarına göre düzenlenecektir. Her bir grupta asgari 4 yarışmacı bulunmalıdır.

6.1.b. Alt Guruplara (slotlara) bölünmüş rauntlarda uçuş sırası düzenlenmelidir.

6.1.c. Uçuş sırası yarışmacıların birlikte bir defadan fazla uçtukları durumları azaltan bir matris  sistemle belirlenecektir (önerilen matris grupları ilgili kuralların madde 13.5.’e bakınız).

6.1.d. Her yarışmacıya. Matristen çıkarılan bir yarışmacı numarası verilmelidir ve bu numara tüm rauntlar boyunca o yarışmacının numarası olmalıdır.

6.2. Gruplarda Uçuş

6.2.a. Grubun çalışma süresi başlayıncaya kadar yarışmacılara 3 ( üç ) dakikalık hazırlanma süresi verilir. Bu süre yarışmacının grubu belirlenmiş fırlatma bölgesinde pozisyon almak için çağrıldığı andan itibaren sayılır.

6.2.b. Gruptaki her yarışmacıya verilen çalışma süresi tam olarak 9 (dokuz ) dakikadır. Termal uçuş süresi 6 (altı) dakikadır.  6 dakika üstünde yapılan uçuşun her saniyesi – (eksi) puan olarak 6 dakikadan düşürülür, yarışmacı termal uçuştan – (eksi) ceza puanı alsa dahi iniş puanı verilir.yarışmacı termal uçuştan – (eksi) ceza puanı alması durumunda iniş puanı verilmez.

6.2.c. Organizatörler, grubun çalışma süresinin başladığını ve bittiğini duyulacak veya görülecek şekilde muhakkak işaret etmelidir.

6.2.d. Organizatörler grubun çalışma süresinin yedinci (7) dakikasını (son iki dakika uyarısı) ve grubun çalışma süresinin son 10 saniyesini (geri sayım olarak)  duyulabilecek veya görülecek şekilde muhakkak bildirir.

6.2.e. Çalışma süresinin bitiminde uçmakta olan herhangi bir model mümkün olduğunca çabuk, çıkış ve iniş alanı dışına inmelidir. Bu uçuşta uçuş puanı ve iniş puanı verilmez.

7 .Radyo Vericilerinin Tanımı ve Kontrolü

7.1. Yarışma yöneticisi, tüm yarışmacılar vericilerini organizatörlere teslim edinceye kadar yarışmayı başlatmayacaktır.

7.2. Yarışmanın resmi başlama zamanı öncesinde vericinin teslim edilmemesi, ilgili yarışmacının ilk tur uçuş hakkını kaybetmesi ile sonuçlanabilir.

7.3. Yarışma sırasında Yarışma yöneticisinin izni alınmaksızın herhangi bir test iletimi gerçekleştirilmesi yasaktır ve bu durum, ilgili yarışmacının ihracına neden olacaktır.

7.4. Yarışmacı, uçuşunu tamamladıktan sonra, vericisini belirlenmiş görevliye (genellikle masa hakemine) derhal teslim etmelidir.

7.5. Yukarıdaki maddelere uyulmaması sonucunda oluşabilecek Zaralardan organizasyon sorumlu tutulamaz.

8. Fırlatma Tanımı

8.1. Modeller her zaman, rüzgar içine işaretlenmiş ( çizilmiş ) fırlatma hattından fırlatılmalıdır

8.2. Modelin katapult ile bırakılması için yardımcı bir ekipman kullanılamaz, model mutlaka elden bırakılmalıdır.

8.3.Modelin çıkışı tamamlandıktan sonra, yarışmacı yardımcıları katapultun başka çıkış hattının üstüne düşmesini engellemek ve bir sonraki çıkış için hattın düzenli kalmasını sağlamakla görevlidir. Yarışmacı her slot uçuşundan sonra katapultun boştaki ucunu kulvarındaki katapult takma demirine takmak zorundadır. Katapultunu belirlenen yere takmayan yarışmacı 30 ceza puanı alır. Bu ceza 2 defa verilebilir, üçüncü defada yarışmacı diskalifiye edilir.

8.4. Grubun çalışma süresinin başlamasından önce fırlatılan bir model mümkün olduğunca çabuk indirilmeli ve çalışma süresi içinde tekrar fırlatılmalıdır. Çalışma süresi öncesi yapılan çıkışta hakem zaman tutmaz

9. Katapult Tanımı ve özellikleri

9.1. Katapultun uzunluğu örgülü lastik bölümü için 30, misina için 100 metredir. Toplam uzunluk 130 metreyi geçemez.

9.2. Örgülü lastik dış çapı 8mm, Misina istenilen çapta kullanılabilir.

9.3. Katapultun (bağlantı yerleri hariç metal olmayan malzemeden yapılmış olmalıdır) en az 5 dm2 alanında bir flama ile teçhiz edilmelidir. Flama yerine (en az 5 dm2 alanında) bir paraşüt kullanılabilir; ancak paraşüt modele bağlanmamalı ve Katapult bırakılıncaya kadar kapalı kalmalıdır.

9.4. Yarışmacılarının katapultları, yarışma boyunca kullanmaları için organizasyon tarafından temin edilir. Katapultun çıkış hattında düzenli tutulması ve başka çıkış hatlarını engellememesi yarışmacı ve ekibinin sorumluluğundadır.Bkz. madde 8.3

9.5. Her yarışmacı veya takım için katapultlar sadece yarışmacının üç dakikalık hazırlık süresi esnasında serilmelidir ve yarışmacının çalışma süresinin bitimiyle beraber tekrar toplanmalıdır.

9.6. Katapultun çıkış hattında düzenli tutulması ve başka çıkış hatlarını engellememesi yarışmacı ve ekibinin sorumluluğundadır.  Bkz. madde 8.3

10. İniş Tanımı

10.1. Yarışma başlamadan önce, organizatörler her yarımaycıya bir iniş noktası tayin eder. İniş için kendine ait iniş noktasını kullanması yarışmacının sorumluluğundadır.

10.2. İniş süresi esnasında pilot ve bir yardımcısı15 m. yarıçapındaki iniş dairesinin içerisinde bulunmalarına izin verilirken, Katapulttan sorumlu yardımcı ve hakemler ise fırlatma hattının rüzgar tarafında durmalıdır.

10.3. İnişten sonra, yarışmacılar gruplarındaki diğer yarışmacıları veya modelleri engellememeleri şartıyla modelerini çalışma süresinin bitiminden önce geri alabilirler

11. Puanlama

11.1. Uçuş süresi, modelin katapulttan ayrıldığı andan itibaren,

11.1.a. Modelin yerle ilk temas ettiği ana kadar veya

11.1.b. Modelin yerle temas halinde bulunan herhangi bir nesneye ilk temas ettiği ana kadar veya

11.1.c. Grubun çalışma süresinin bitimine kadardır.

11.2. Uçuş puanı, uçuş süresinin her tam saniyesi için bir (1) puandan ibaret olacaktır.

11.3. Organizatör tarafından işaretlenmiş olan noktaya iniş mesafesine göre, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi inişe ilave puanlar verilecektir.

İşaretli noktadan mesafe m.

Puanlar

İşaretli noktadan mesafe m.

Puanlar

1

100

9

60

2

95

10

55

3

90

11

50

4

85

12

45

5

80

13

40

6

75

14

35

7

70

15

30

8

65

15 üzeri

0

11.4. Bu puanlar için, mesafe hareketsiz duran modelin burnundan organizatörlerin yarışmacıya tayin ettiği iniş noktasına kadar ölçülür.

11.5. Uçuş puanlarına, iniş için verilen ilave puanlar katıldığında en yüksek toplam puana sahip olan yarışmacı grubun birincisi olacaktır ve yarışmacıya o grup için 1.000 (bin) puanlık bir düzeltilmiş puan verilecektir.

11.6. Gruptaki geriye kalan kişilere, kendi puanlarının grup birincisinin toplam puanına olan oranına dayalı olarak ham puanı verilecektir. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Yarışmacının 1000 ile çarpılmış kendi puanı

———————————————————————    = Yarışmacının ham puanı

Gruptaki en yüksek toplam puan

12. Final Sıralamaları

12.1. PEMUK ligi günlük yarışma final sıralaması;

12.1.a Eğer beş (5) ya da daha az sayıda raunt uçulmuşsa, yarışmacının aldığı toplam puan, bu beş rauntta aldığı puanların toplamından oluşacaktır. Eğer beşin üzerinde raunt uçulmuşsa, toplam puan hesaplanırken yarışmacının aldığı en düşük puan dikkate alınmayacaktır.
12.1.b Rauntların sonunda, en yüksek toplam puanı alan beş (5) yarışmacı PEMUK LİGİ puanı alır. Eşitlik halinde eşitliği bozmak için eşitlik olan kişiler arasında fly-off uçuşu yapılır ve ilk 5 belirlenir. Havanın uçuşa elverişli olmaması nedeniyle fly-off uçuşu yapılamazsa eşitlik olan kişiler arasında kura çekilir.(Örnek: Bir yarışma sonunda 2 birinci 2 ikinci 2 üçüncü var ise;

2 birinci: birincilik ikincilik için,

2 ikinci: üçüncülük dördüncülük için,

2 üçüncü: beşincilik altıncılık için, yarışır.)

12.1.c Yarışma Yöneticisi inisiyatifine bağlı olarak, frekanslar izin verdiği takdirde fly-off turuna alınacak yarışmacıların sayısı artırılabilir.
12.2. Yarışma günü final sıralaması;

12.2.a Pemuk Ligi puanlaması haricinde O günün anısına Organizasyon tarafından kupa veriliyorsa; Organizasyona renk katmak amacıyla A grubunda ilk üçünü belirlemek için fly-off uçuşu yapılır. Fly-off B grubu için yapılmaz.  Fly-off raunduna hak kazanan her bir yarışmacı için çalışma süresi, on iki (12) dakika, termal uçuş süresi dokuz (9) dakika olacaktır. Çalışma süresinin başlangıcında ve tam olarak on (10.) ve on iki (12.) dakikalarda sesli veya görülebilir işaret verilecektir.

12.2.b Fly-off raundunun puanlaması, madde 11’de belirtildiği gibi olacaktır.
12.2.c Fly-off raundunun hak kazanan yarışmacıların final sıralamaları, fly-off raundunda aldıkları puanlara dayalı olarak belirlenecektir; fly-off öncesi raundlarda alınan puanlar final sıralamada dikkate alınmayacaktır.  Uçulan fly-off raundunda aldıkları toplam puanlar dikkate alınacaktır;
İki ya da daha fazla yarışmacının fly-off puanının aynı olması halinde, bu yarışmacıların final puan durumlarına fly-off öncesi raundundaki durumlarına bakılarak karar verilecektir. Fly-off öncesi rauntlarında uçuş + iniş puanı yüksek olan yarışmacının final sıralaması daha yüksek olacaktır.

12.3. PEMUK ligi yıllık final sıralaması;

Yıl içinde yapılacak olan en az 3 yarışmaya katılan yarışmacılara puan verilecektir. 3 den fazla yarışmaya katılım halinde en iyi 3 yarışma derecesi değerlendirmeye alınacaktır. Her yarışmada: Birinci 11 puan; İkinci 8 puan; Üçüncü 6 puan; Dördüncü 4 puan; Beşinci 2 puan ve katılan diğer yarışmacılara 1 er puan verilecektir.

13. Tavsiye Niteliğinde Bilgiler

13.1. Organizasyon Gereksinimleri

13.1.a. Organizatörler, her bir yarışmacıya grubun çalışma süresinin başlama ve bitim anlarını kesin olarak bildirilmesini sağlayacaktır.

13.1.b. Sesli işaretler otomobil kornası, zil ya da hoparlör düzeneği vb. kullanılarak verilebilir. Sesin rüzgâra karşı fazla yol kat etmeyeceği unutulmamalıdır; bu nedenle, ses kaynağının konumu dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

13.2. Hakemlerin Görevleri

13.2.a Organizatörler, süre hakemi olarak görev yapacak olan kişilerin görevlerinin öneminin tam olarak farkında olmalarını sağlamalı ve bu kişilerin kuralları, özellikle de bir yarışmacının yarışmadaki şansını tehlikeye atmamak için çabuk ve kesin hareket gerektiren kuralları bildiklerinden emin olmalıdır.

13.2.b masa hakemleri, çalışma süresi başlamadan önce vericileri yarışmacılara teslim etmekten ve uçuş sonunda vericileri derhal Yönetime teslim etmekten sorumlu olacaktır.

13.3. Matrisler

13.3.a. Fly-off turu dışında herhangi bir yarışmacının başka bir yarışmacıya karşı bir defadan fazla yarışma olasılığını asgariye indirmek için bir matris kullanılmalıdır. Belirli sayıda yarışmacının olduğu ya da üç turdan fazlasının uçulduğu durumlarda bir yarışmacının bir diğerine karşı birden fazla defa yarışmasının pratikte kaçınılamaz olabileceği kabul edilmektedir.  Bunun asgari düzeyde tutulması gerekir.

13.3.b. Her bir yarışmacıya matristen bir yarışma numarasının verilme yönteminin seçimi, organizatörlere bırakılmıştır.

13.3.c. Yarışma başladıktan sonra, matris tablosu ve yarışma numaraları değiştirilmemelidir.

13.3.d. Yarışmayı gerçekleştirmek için gereken süreyi en aza indirmek adına, her bir tur için asgari grup sayısını her grubun mümkün olan en fazla sayıda yarışmacıyı içermesini sağlayacak biçimde belirleyen matris seçilecek ve frekans gruplarının sayısı da buna uygun olarak belirlenecektir.

13.3.e. Organizatör mümkünse yarışma için oluşturulan matrisi yarışma gününden 1 gün önce yayınlatmalıdır.

13.4. Frekans Grupları

13.4.a. Organizatörler, yarışmaya katılan yarışmacıların sayısına ve kullanılacak frekanslara bağlı olarak bir matris seçecek ve yarışmacıları frekanslarına göre eşit büyüklüklerdeki gruplara paylaştıracaktır; bu aşamada bir frekans grubuna yedek (kukla) mevkiler dahil edilebilir. Her bir sıklık grubu, bir dizi farklı frekanstan oluşabilir ama bir frekans bir frekans grubunda yalnızca bir kez bulunabilir. Bu frekans grupları, aşağıdaki matris tablolarında “A”, “B”, “C”, vb. olarak adlandırılmıştır. Bu aşamada bazı yarışmacılar, her bir grup içindeki sayıları dengelemek amacıyla, telsiz frekanslarını değiştirmek zorunda kalabilir.

13.4.b. Daha sonra organizatörler, yarışmanın 1. turu için matristen her bir yarışmacıya benzersiz bir yarışma numarası verebilirler; yarışmacı bu numarayı yarışmanın sonuna kadar (2. ve 3. turlarda) saklamalıdır.

Örneğin 36 yarışmacının katıldığı bir yarışmada bir yarışmacı, B matrisi kullanılarak, B frekans grubuna dahil edilebilir ve bu durumda bu yarışmacıya verilecek yarışma numarası 8 olacaktır.

Daha sonra bu yarışmacı, 1. turda 2. grupta, 2. turda 1. grupta ve 3. turda 3. grupta uçar.

13.5. Startların Organizasyonu

Yarışmalar Katılımcı sayısına göre aynı anda mümkün olduğu kadar fazla sayıda uçuş yapılmasına imkan verecek şekilde kullanılan radyo frekanslarına göre yapılacak ve en az 3 raund üzerinden A ve B grubu olarak uçulacak şekilde matris hazırlanacaktır. Matris mümkün olduğunca aynı ülkenin yarışmacıları aynı grupta yer almayacak şekilde yapılmalıdır. Gerekirse A ve B grubu aynı anda uçulacak şekilde matris yapılabilir.

13.6. Tanımlamalar

13.6.a. Yarışma Jürisi: En az 3 en fazla 7 kişiden oluşmalıdır. Jüride yarışma yöneticileri de yer alabilir. Jürinin görevi yarışmayı izlemek önemli olayları not almaktır. Yarışma direktörünün isteğiyle toplanır. İlgili sorunu oy çokluğuyla karara bağlar. Yarışmanın devam edip etmemesine karar verir.

13.6.b. Yarışma Yöneticisi: 1 kişiden oluşur. Yarışmanın düzgün gitmesini ve problemsiz bitmesini sağlar.

13.6.c. Saha Komiseri: En az 1 kişiden oluşur. Sahanın yarışma düzenine uygun olmasını sağlar yarışma yöneticisine bağlıdır.

13.6.c. Yarışma Gözlemcisi: Yarışma bitiminden sonra 1 hafta içinde yarışma hakkında PEMUK Yönetim Kuruluna yazılı olarak rapor verir.

13.6.c. Baş Hakem: Yarışmada tüm hakemlerin başıdır. Hakemlerden sorumludur. Yarışma kurallarını iyi bilmek zorundadır. Yarışmacılarla Yarışma yöneticisi arasında köprü vazifesi görür, yarışmacıların haklarını kurallara göre yarışmacının isteği üzerine yarışma anında tayin ederek tekrar uçuş haklarını verir ve durumu yarışma direktörüne bildirir.

13.6.d. Yarışma Hakemleri: Her kluvarda en az 1 hakemin bulunması şarttır. Zaman tutar metre ölçümü yapar. Yarışmacılara zamanla ilgili bilgi vermek zorunda değildir.

13.6.e. Pano Hakemleri: En az 2 kişidir. Yarışmacıların kayıtlarından ve matrislerden sorumludur. Yarışmanın problemsiz gitmesi için gerekli olan tüm verileri hazırlar. Gerekirse Yarışma Direktörünü uyararak yeni matrisler yapar, yarışma yöneticisine verir. Yarışma sonuçlarını her raunt sonunda yeni raunt başlamadan askıya asar.

13.6.e. Yardımcı Hakemler: En az 1 kişidir. Pano hakemlerine yardımcı olur. Yarışma hakemlerinden yarışmacı kartlarını alarak Pano hakemlerine verir, pano hakemlerinin puanları işlemesini  sağlar.

13.6.e. Yarışma Organizatörü: Yarışmayı PEMUK adına düzenleyen kulüp veya kuruluştur. Kulüp Yönetim Kurulu ile sözlü yada yazılı anlaşma yaparak yarışmayla ilgili her türlü resmi izin ve prosedürleri yürütmek zorundadır….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir