1977 yılında kurulan Türkiye’ nin en faal model uçak kulübüne hoş geldiniz.

Yönetim Kurulumuz


NURİYE ERGENEKON
BAŞKAN
Faal Modelci
SEMRA SÖNMEZ
BAŞKAN YARDIMCISI
Rehber Öğretmen

GÜLAY ALBAYRAK
MUHASİP ÜYE
Faal Modelci
HURİYE PAZARÇEVİREN
GENEL SEKRETER
Faal Modelci

BURCU ERGENEKON
BASIN SÖZCÜSÜ
Faal Modelci

MODEL UÇAKLARIN GENEL TANIMI

Model uçak, havadan ağır, motorlu veya motorsuz, insan taşıma yeteneği olmayan, sınırlı boyutlarda imal edilmiş bir uçaktır.

MODEL UÇAKLARIN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

Aksi belirtilmedikçe, model uçaklar aşağıdaki genel şartları taşıyacaklardır:

Maksimum uçuş ağırlığı yakıtla birlikte…………………5kg
Maksimum yüzey alanı……………………………………..150 dm2
Maksimum yük…………………………………………….100g/dm2
Piston motor(lar)un maksimum silindir hacmi………10 cm3

Diğer herhangi bir gürültü kuralı hususunda onayı olmayan herhangi bir kategori için 3 metrede 96 dB (A) limiti dahil; gürültü limitleri 1 Ocak 1991 den itibaren tüm motorlu uçak kategorilerine uygulanacaktır. Her bir kategorinin alt komitesi tarafından gürültü ölçen özel prosedürler geliştirilmelidir.

MODEL UÇAKLARIN SINIFLANDIRILMASI

1-KATEGORİ F1 SERBEST UÇAN MODELLER:

Sınıf F1A- PLANÖRLER (A-2 SINIFI)
Sınıf F1B- LASTİK MOTORLU MODELLER (WAKEFIELD)
Sınıf F1C- MOTORLU MODELLER (POWER)
Sınıf F1D- SALON MODELLERİ (INDOOR)
Sınıf F1E- OTOMATİK DÜMENLİ PLANÖRLER
Sınıf F1F- HELİKOPTERLER
Sınıf F1G- LASTİK MOTORLU MODELLER (COUPE D’HIVER)
Sınıf F1H- PLANÖRLER (A-1 SINIFI)
Sınıf F1J-MOTORLU MODELLER (1/2 A SINIFI)

2-KATEGORİ F2 TEL KONTROLLU DAİREVİ UÇUŞ
Sınıf F2A- SÜRAT MODELLERİ
Sınıf F2B- AKROBASİ MODELLERİ
Sınıf F2C- TAKIM YARIŞI MODELLERİ
Sınıf F2D-SAVAŞ MODELLERİ

3-KATEGORİ F3- RADYO KONTROLLÜ UÇUŞ
Sınıf F3A- BENZİN MOTORLU AKROBASİ MODELLERİ
Sınıf F3B- PLANÖRLER
Sınıf F3C- HELİKOPTERLER
Sınıf F3D- PILON YARIŞÇILARI
Sınıf F3F- YAMAÇ PLANÖRLERİ
Sınıf F3G- MOTORLU PLANÖRLER
Sınıf F3H- SOARING CROSS COUNTRY YARIŞMASI
Sınıf F3I- MOTORLU MODEL UÇAK İLE ÇEKİLEN PLANÖRLER
Sınıf F3J- TERMİK SÜRE PLANÖRLERİ

4-KATEGORİ F4- ÖLÇEKLİ MODELLER
Sınıf F4A- SERBEST UÇAN MODELLER
Sınıf F4B- TEL KONTROLLÜ MODELLER
Sınıf F4C- RADYO KONTROLLÜ MODELLER
Sınıf F4D- SERBEST UÇAN SALON MODELLERİ (LASTİK MOTORLU)
Sınıf F4E- SERBEST UÇAN SALON MODELLERİ (CO2 veya elektrik motorlu)
Sınıf F4F- SERBEST UÇAN SALON MODELLERİ (PEANUT FORMULÜ)

5-KATEGORİ F5- RADYO KONTROLLÜ ELEKTRİK MOTORLU MODELLER
Sınıf F5A- AKROBASİ MODELLERİ
Sınıf F5B- MOTORLU PLANÖRLER
Sınıf F5C- HELİKOPTERLER
Sınıf F5D- PİLON YARIŞCILARI

MODEL ÖZELLİKLERİ VE KURALLAR İÇİN KULLANILAN DEYİMLERİN TANIMI

YÜZEY ALANI (st) :
Yüzey alanı, kanat yüzeyleri ile yatay ya da eğik stabilize yüzey veya yüzeyleri toplamını kapsar. Hesaplamaya giren yüzeyler, her yüzey sıfır vürud açısında ikensöz konusu yüzeylerin bir yatay düzlem üzerindeki izdüşümleridir.

Kanatlar veya stabilize yüzeyleri uçak gövdesine monte edildiğinde nazarı dikkate alınan yüzey, modelin simetri düzleminde birleşecek şekilde uzatılmış bulunan, uçuş yüzeylerinin normal dış hatları içinde kalan alanı kapsayacaktır.

AĞIRLIK :
Minumum yük ve minimum ağırlığı tespit için dikkate alınan ağırlık modelin depart anında yakıtsız olarak tüm ağırlığıdır.

YÜKLEME :
Yükleme kuralları uygulandığında, yükleme yüzey alanının (st) her desimetre karesine isabet eden gram ağırlık olarak tanımlanacaktır.

SAFRA :
Şart olan ağırlığı muhafaza etmek veya ağırlık merkezinin yerini ayarlamak için safra kullanmak gerektiği zaman, bunun modelin içine ve sabit bir şekilde yerleştirilmesi şarttır.Safra yerleştirildikten sonra durumu yetkili bir görevli tarafından muayene ve kontrol edilmelidir.Ağırlık merkezinin durumunu ayarlamada seyyar safra kullanılırsa, modelin seyyar safrasız ağırlığının tayin edilen ağırlıkta olması gerekir.

KANAT AÇIKLIĞI :
Kanat açıklığı kanat uçlarındaki iki nokta arasında kalan en uzun mesafedir.

LASTİK MOTOR :
Enerjisi, elastik malzeme elyafının bükülmesi veya uzatılması ile sağlanan motordur.

PİSTON MOTOR :
Enerjisi, bir veya birden daha fazla düz veya dönerek çalışan pistonlara tesir eden bir sıvının yanması veya genişlemesi ile sağlanan motorlardır.

AKKOR BUJİLİ MOTOR (GLOW PLUG MOTOR) :
Akkor bujili motor, ateşleme temini için devamlı akkor haline gelebilen bir madde kullanılan motordur.

BASINÇLA ATEŞLENEN MOTOR :
Basınçla ateşlenen motor, hamulesini sadece basınç tesiri ile yakan motordur.Bu motor çalışırken basıncı kontrol etmek için özellikle sağlanan bir mekanik sistemi ihtiva edebilir.

JET REAKSİYONLU MOTOR :
Enerjisi, dönerek veya ihtizaz ederek çalışan bir uzva tesir eden katı, sıvı veya gaz halindeki bir yakıtın yanması veya bir sıvının genişlemesi ile sağlanan motordur.Model uçakların reaksiyonlu motorlarla uçurulması halinde aşağıdaki tamamlayıcı karakteristiklerde eklenir.

Yanma odasının maksimum dış çapı 80 mm dir.

ELLE FIRLATMA :
Bu, yerde ayakta duran yarışmacı veya yardımcı tarafından elle fırlatmak suretiyle yerine getirilir.

KALKIŞ :
Model yerden veya sudan, kurala uygun olarak, pilotun veya makinistin yardımı olmaksızın yükselmelidir.

İNİŞ :
Model yere veya suya ilk değdiği veya ileri hareketini kesin olarak durdurduğu zaman inmiş sayılır.

DENİZ UÇAĞI :
Bu, sudan kalkış yapması şart olan, fakat uçuş sonunda suya inme mecburiyeti bulunmayan bir modeldir.Kalkıştan önce her modelin, dışarıdan yardım görmeksizin, kalkış pozisyonunda bir dakika yüzdürülmesi şarttır.

hazırlayan:Recep Birol Öner

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir